Instrukcja połączenia

PRZED POŁĄCZENIEM PRZECZYTAJ REGULAMIN!

Do połączenia się będzie potrzebny terminal zdolny do połączenia przez Telnet lub SSH (SyncTERM, PuTTY, HyperTerminal), ewentualnie przeglądarka sieci Web lub klient NNTP. Pozostałe wyposażenie przy odpowiedniej metodzie połączenia.

Poprzez Internet

Poza klientem terminala potrzebne będzie połączenie z internetem - niemal wszystko da radę, nawet połączenia wolne, jak internet na wsi zapomnianej przez operatorów telekomunikacyjnych. Po skonfigurowaniu połączenia internetowego trzeba uruchomić terminal. Dane do połączenia:

Adres serwera: miyanet.moe
Protokół telnet
Numer portu: 23
Protokół SSH
Numer portu: 22
Protokół HTTP (z przeglądarki)
Numer portu: 81
Protokół NNTP (z czytnika grup dyskusyjnych)
Numer portu: 119
Login: anonymous

Logowanie do NNTP jest możliwe wyłącznie jako użytkownik anonimowy, jeśli administrator nie przydzieli osobnych danych logowania (innych niż do konta w systemie!). Użytkownicy anonimowi nie mogą postować.


Poprzez połączenie telefoniczne

Potrzebny będzie modem telefoniczny (in. analogowy, dial-up) oraz klient terminala zdolny do obsługi modemów telefonicznych. Zalecane jest używanie linii telefonicznej stacjonarnej (POTS), ale połączenie poprzez sieć VoIP powinno być także możliwe. Połączenia z użyciem GSM zawodziły z powodu kompresji i usuwania echa, ale użycie specjalistycznych bramek może zadziałać.

Modemy analogowe zewnętrzne mogą wymagać podłączenia do nowszych komputerów przez konwerter RS-232 <-> USB.

Aby podłączyć modem wewnętrzny, wymagany będzie odpowiedni slot na płycie głównej i pakiet sterowników. W starszych komputerach może być wymagana także zmiana niektórych ustawień BIOS lub przestawianie zworek na płycie głównej - należy sprawdzić odpowiednie instrukcje przed podłączeniem.


Skonfiguruj klienta terminala do połączenia się z modemem - wskaż port COM przez modem używany. Można także połączyć się z modemem bezpośrednio (tryb "Serial") na dany port COM.

Należy następnie podać numer telefonu z tabelki wyżej. Opcje wybierania numeru zależą od operatora. Aby wybrać ręcznie po połączeniu bezpośrednio z modemem, należy użyć komendy ATDT (wybieranie tonowe - najczęstsza opcja) lub ATDP (wybieranie impulsowe). Modem może wydawać dźwięki marszrutowania i połączenia, co należy powstrzymać poprzez komendę ATL0M0 (minimalna głośność, wyłączenie głośnika zawsze) lub ATL0M1 (minimalna głośność, głośnik włączony na czas wybierania numeru i negocjacji połączenia) - po więcej informacji przeczytaj instrukcję obsługi twojego modemu. Przy używaniu HyperTerminal należy wyłączyć głośnik w ustawieniach modemu w panelu sterowania, ponieważ jest inicjowany przez system Windows od początku z ustawieniami z panelu sterowania.

Podczas połączenia w oknie terminala, przed pojawieniem się ekranu odpowiedzi BBSa, pojawić się może komunikat CONNECT xxxx, gdzie "xxxx" to liczba oznaczająca prędkość połączenia w bitach na sekundę. Jeśli się nie pojawi (może być także samo CONNECT bez liczby), a znaki będą pojawiać się po kolei i powoli, może to znaczyć o nawiązaniu połączenia z prędkością 300 bps (standard Bell 103).

Aby się rozłączyć, wybierz opcję rozłączania w oprogramowaniu terminala lub wpisz +++ATH0. Przy rozłączaniu się lub zerwaniu połączenia, pojawi się komunikat NO CARRIER. Modem wróci do trybu gotowości.

Po podłączeniu

SSH

Przy podjęciu próby połączenia pojawi się w oknie terminala linijka login as:. Na początku, przy pierwszym kontakcie, zaleca się logowanie jako Guest celem poznania czym jest BBS i jak funkcjonuje.

Aby się zarejestrować, w oknie terminala należy wpisać New i podać wymagane dane. Kreator rejestracji poprowadzi przez cały proces.

Uwaga - terminal może zapytać o hasło dla użytkownika new@miyanet.moe (lub guest@miyanet.moe). Wtedy naciśnij dowolną literę i ENTER. Serwer zwróci komunikat Invalid logon, gdzie należy wcisnąć ENTER jeszcze raz. Niestety, przy pustym polu hasła potrafi pluć błędami i nie pozwoli na połączenie.

Telnet i połączenie telefoniczne

Zasady łączenia są niemalże takie same jak przy SSH, ale dodatkowo pokazany jest ekran odpowiedzi zamiast linijki login as:.

Jeśli wpisywane znaki są zwielokrotnione, wyjdź do trybu komend wpisując +++, następnie wprowadź komendę ATE1F1O1. Po chwili terminal powinien wrócić do trybu połączenia bez wielokrotnego powtarzania znaków.

NNTP

Po uruchomieniu i zalogowaniu, pobierz listę dostępnych grup i oznacz do subskrypcji te, które chcesz śledzić. Następnie, pobierz listę wątków.


Do góry

©Miyanet 2016-2018-2022